logo
logo

SME TU PRE VÁS NONSTOP

Radi privítame i Vašu spoločnosť v skupine našich spokojných obchodných partnerov.
.

 

Pred rozhodnutím zriadenia domovej kotolne v bytovom dome je dôležité vziať do úvahy viacero dôležitých faktorov.


Kľúčovým a smerodajným faktorom je spracovanie nezávislej analýzy súčasného stavu bytového domu, tzn. nákladov na vykurovanie a prípravu teplej vody, ako aj nákladov na modernizáciu bytového domu (zateplenie, výmena okien, vyregulovanie súčasného systému) a budúcich nákladov po modernizácii pri zachovaní súčasného vykurovacieho systému z CZT. Následne je dôležité pristúpiť k analýze nákladov na zriadenie domovej kotolne (projektovanie, administratíva, poplatky, poplatok za odpojenie od CZT …) a samotnú prevádzku domovej kotolne vrátane revízií a odborných prehliadok vykurovacieho zariadenia a jeho súčastí, napr. komína. Spracovaná analýza preukáže ekonomickú efektívnosť porovnávaných variantov.  Zároveň je potrebné získať aj vyjadrenie obce, či zriadenie domovej kotolne je v súlade so schválenou koncepciou zásobovania teplom.

Jedným z dôležitých rozhodnutí pri výstavbe kotolne je rozhodnutie o výbere kotla. Výkon kotla musí zodpovedať tepelným stratám objektu a nárokom na prípravu teplej úžitkovej vody. Pri výbere kotla je dôležité posúdiť pomer medzi kvalitou a cenou. Pre výber kotla je rozhodujúcou účinnosť kotla a možnosti regulácie.

Dôležité je venovať pozornosť úrovni zateplenia domu,  vykurovacej sústave a vykurovacím telesám. Voľba optimálnej vykurovacej sústavy závisí od dispozičného riešenia bytového domu, tepelno-technických vlastností konštrukcie, klimatických podmienok lokality, prevádzkových nárokov a požiadaviek domácností žijúcich v bytovom dome. Dôležitým faktorom je aj voľba umiestnenia kotla a požiadavky na odvod spalín.

Domová kotolňa

 

Rýchly kontakt

Polia označené (*) sú povinné.
Nepovinná príloha (dokument, obrázok)
Maximálna veľkosť prílohy je limitovaná na 12.1 MB

    qrcode

    webnail

    KONTAKTY

    TECHPETROL kontakty

    created by: Marek Sarvas