logo
logo

SME TU PRE VÁS NONSTOP

Radi privítame i Vašu spoločnosť v skupine našich spokojných obchodných partnerov.
.

Povinnosti servisného technika


NEKONDENZAČNÉ KOTLY

 • Previesť nastavenie expanznej nádoby. Vyčistiť a skontrolovať funkciu automatického odvzdušňovacieho ventilu a poistného ventilu
 • Demontovať plynový horák, zbaviť ho všetkých nečistôt , previesť vizuálnu kontrolu štrbín horáku, očistiť trysky, ďalej očistiť elektródy a primárny výmenník . Celú spaľovaciu komoru vyčistiť . Pred uzavretím spaľovacej komory nastaviť vzdialenosť elektród. Skontrolovať, či nie je poškodená izolácia vysokonapäťových vodičov (k elektródam).
 • Vyčistiť ventilátor, skontrolovať tesnosť manostatových hadičiek, zbaviť ich usadenín.
 • Pri kotloch s ohrevom teplej úžitkovej vody, skontrolovať správnu funkčnosť sekundárneho výmenníka . Vyčistiť vstupné sitko úžitkovej vody. Skontrolovať stav anódy (výmena anódy nie je záručná oprava).
 • Overiť správny odťah spalín.
 • Skontrolovať tesnosť všetkých spojov. Skontrolovať tesnosť pripojenie vedenia plynu.
 • Previesť nastavenie výkonu kotla, skontrolovať činnosť a funkcie zapaľovania, zhášania celého zariadenia a ovládacích a bezpečnostných prvkov.

KONDENZAČNÉ KOTLY

 • Demontovať držiak horáku, vyfúkať nečistoty z horákových trubíc, previesť vizuálnu kontrolu štrbín horáku. Očistiť trysky.
 • Očistiť elektródy a previesť ich nastavenie. Skontrolovať izoláciu vysokonapäťových vodičov k elektródam.
 • Skontrolovať priechodnosť kotlového výmenníka.
 • Overiť správny odťah spalín.
 • Po opätovnej montáži nastaviť tlak plynu a preveriť spotrebu plynu pri maximálnom a minimálnom výkone. Preveriť tesnosť plynového vedenia.
 • Pri kotloch so zásobníkom vody TUV skontrolovať stav anódy (výmena anódy nie je záručná oprava) a vnútornej časti zásobníka + kontrola poistného ventilu TUV.
 • Skontrolovať a doplniť tlak v expanzných nádobách.
 • U kondenzačného kotla vyčistiť sifón, previesť jeho zavodnenie a skontrolovať tesnosť a plynulosť odvodu kondenzátu.
 • Previesť kontrolu a nastaviť CO2.

Po vykonaní servisnej kontroly Vám servisný technik vystaví doklad o prevedenej kontrole a v prípade kondenzačného kotla Vám doplní aj doklad o meraní a nastavení z analizátora spalín.

 

 Kotly na pevné palivo-Viadrus

 

 Protherm

 

 Dakon

 Kotly nekondenzačné-Protherm

 

 Beretta

 

 Ferroli

 

 Vaillant

 Kotly kondenzačné-Protherm

 

 Beretta

 

 Ferroli

 

 Vaillant

 Kotly stacionárne-Termogas

 

 Protherm

 

 PKM

 

 Destila

 Bytové termostaty-Protherm

 

 Vaillant

 

 Salus

 Servis plynových gamát

 

 

Rýchly kontakt

Polia označené (*) sú povinné.
Nepovinná príloha (dokument, obrázok)
Maximálna veľkosť prílohy je limitovaná na 12.1 MB

  qrcode

  webnail

  KONTAKTY

  TECHPETROL kontakty

  created by: Marek Sarvas